Məhkəmədə nümayəndəlik

Məhkəmə prosesi sübutların seçilməsini, məhkəmə presedentlərinin təhlilini, sənədlərin hazırlanmasını və bilavasitə məhkəmədə işin aparılmasını tələb edən uzun və əziyyətli prosesdir. Bununla belə, pozulmuş hüquqların bərpası üçün ən optimal və  demək olar ki, yeganə vasitədir. 

“Expert-SM LTD” şirkətinin peşəkar mütəxəssisləri çoxillik məhkəmə təcrübəsi sayəsində Azərbaycan Respublikasının ümumi yurisdiksiya, iqtisad və inzibati məhkəmələrində  işlərin aparılması üzrə böyük təcrübəyə malikdirlər.

Məhkəmədə maraqlarınızı təmsil etmək üçün şirkətimizi cəlb edərək, müdafiə hüququnuzun tam şəkildə həyata keçiriləcəyinə əmin ola bilərsiniz.

Müştərilərimiz üçün  ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində işlərin aparılması üçün aşağıda qeyd edilən xidmətləri təklif edirik:

 • ailə hüququ
 • işgüzar nüfuzun qorunması
 • əqli mülkiyyətin qorunması
 • vərəsəlik hüququ
 • əmək mübahisələri
 • istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
 • dövlət orqanları ilə mübahisələr
 • əmlak mübahisələri
 • hüquqi faktların müəyyən edilməsi ilə bağlı mübahisələr
 • və bir çox digər xidmətlər

  Həmçinin:

 • birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində fiziki və hüquqi şəxslərin maraqlarının təmsil olunması;
 • cinayət və inzibati işlərdə müştərinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi;
 • mülki işlərdə müştərinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi;
 • hüquq-mühafizə və vergi orqanları ilə münasibətlərdə müştərinin maraqlarının təmsil olunması.

Ekspert SM müştərinin fəaliyyətində yaranan bütün hüquqi məsələlərin həlli  daxil olmaqla (fiziki və hüquqi şəxslər üçün)  abunə xidmətləri də göstərir.

Təkcə Azərbaycan Respublikasında deyil, onun hüdudlarından kənarda müştərinin yaşadığı ölkənin qanunvericiliyinin və beynəlxalq hüquq normaları əsasında   müştərilərimizə hüquqi xidmət göstəririk.

İqtisadiyyat inkişaf eidikcə, bazar böyüyür, eyni xidmətləri göstərən minlərlə şirkət meydana çıxır və təbii ki, rəqabət getdikcə daha da sərtləşir. İstehlakçı  eyni statusda olan  şirkətlər arasında seçim edərkən şirkətin  nüfuzuna diqqət yetirir. İki və daha çox şirkətlər arasında  seçim edərkən, işgüzar nüfuzu daha yüksək və inam yaradan şirkətə  üstünlük verəcək. Odur ki,müasir dövrdə şirkətin işgüzar nüfuzu şirkətin fəaliyyətində  mühüm amillərdən biridir.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin bir sıra qərarlarında hüquqi şəxslərin  işgüzar nüfuzunu qorumaq hüququ təsbit edmişdir. Bu sahənin nisbətən gənc hesab edilməsinə və məhkəmə təcrübəsinin qeyri-müəyyən olmasına baxmayaraq,  prosesdə olan fəsadların qarşısını almaq üçün  müəyyən xüsusiyyətlərin formalaşması müşahidə olunur 

Məhkəmə prosesində işgüzar nüfuzun müdafiəsinə dair iddialar yalnız üç əlamət eyni vaxtda mövcud olduqda qaldırıla bilər:

• Yalan məlumatların yayılması;

• Yayılan məlumatlar şirkətin işgüzar nüfuzunu gözdən salır;

• Yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, işgüzar nüfuz illər ərzində yaranır, lakin o, bir anda pozula bilər, ona görə də  bu unikal,  qeyri-maddi aktivinizi dəyərdən salmaq cəhdlərinə operativ cavab verərək onu qorumaq üçün səylər  göstərməlisiniz.

İnsanlar arasında pul və əmlakla bağlı münasibətlər çox vaxt münaqişələrə və açıq mübarizəyə səbəb olur. Vətəndaşlar arasında mülkiyyət mübahisələri ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində bnaxılan işlərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.

Məhkəmə mübahisələri aşağıdakılardır:

• əmlaka mülkiyyət hüququnun tanınması 

• əmlak bölgüsü 

• əmlakda payın ayrılması 

• əmlakın başqa şəxslərdən alınması 

• əmlakdan istifadə qaydasının müəyyən edilməsi 

• əmlakdan istifadəyə maneələrin aradan qaldırılması 

• servitut 

• əqdlərin etibarsız hesab edilməsi

Ən çox iddialar – daşınmaz əmlak mübahisələri təşkil edir:

Mənzilə, yaşayış binasına onun tikintisində iştirak əsasında mülkiyyət hüququnun tanınması haqqında, evin ona əlavə edilmiş hissəsinə mülkiyyət hüququnun tanınması haqqında və s.

Lakin əmlak mübahisələri təkcə mülkiyyət hüququ ilə bağlı mübahisələr deyil. Həmçinin bu növ mübahisələrə öhdəlik  hüquqlarına dair mübahisələr də daxildir. Bu kateqoriyalı mübahisələrin növləri çox müxtəlifdir. 

Mübahisələrin bu kateqoriyası çox mürəkkəbdir və xüsusi bacarıq və bilik  tələb edir.

«EXPERT SM»  hüquq şirkətinin mütəxəssisləri əmlak mübahisələri məsələsi üzrə geniş bacarıq və biliyə malikdirlər və işin istənilən mərhələsində müdaxilə edə biləcəklər. Hər hansı bir sualınız olarsa, şirkətimizin hüquqşünasları sizə hərtərəfli məsləhət verə biləcəklər. «EXPERT SM»  mütəxəssisləri əmlak mübahisələrinin həllində böyük təcrübəyə malikdirlər. 

Vərəsəlik olduqca mürəkkəb bir prosesdir, çox vaxt və müəyyən hüquqi bilik tələb edir, üstəlik, mirasın qəbulu üçün qanunla məhdud müddət  müəyyən edilir, buna görə də vərəsəliyin açılması ilə bağlı bütün rəsmiləşdirmələrin bir mütəxəssisə həvalə edilməsinə üstünlük verilməlidir.

Mirasın bölünməsi, bir qayda olaraq, bir-birinə yaxın qohumlar arasında baş verir, əksər hallarda bu növ işlər üzrə  məhkəmədə həll edilə bilən mübahisələr yaranır və burada bir vəkilin ixtisaslı köməyi qaçılmazdır.

Mirasın qəbul edilməsiüçün qanunda iki əsas göstərilmişdir:

• qanunla
• iradə ilə

Mirasın qəbul edilməsi müddəti onun qanunla və ya vəsiyyətlə qəbul edilib-edilməməsindən asılı deyil. Ümumi qayda olaraq, mirasın qəbulu müddəti mirasın açıldığı gündən altı aydır.

Qanunla miras qəbul edilərkən miras qoyanla qohumluq dərəcəsindən asılı olaraq müəyyən edilən vərəsəlik qaydası mövcuddur.

  Vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik zamanı mərhumun ölümündən sonra müəyyən əmlakın müəyyən şəxsə verilməsi barədə rəyi nəzərə alınır.

 «EXPERT SM» şirkətinin hüquqşünasları və  əməkdaşlıq etdiyi «EXPERT SM» vəkil börüsounun  vəkilləri  vərəsəlik mübahisələri üzrə  böyük təcrübəyə malikdirlər, buna görə də «EXPERT SM»  şirkəti ilə əlaqə saxlamaq həm mirasın qeydiyyatı zamanı, həm də mirasın qeydiyyatı zamanı sizi vaxt sərfiyyatından və xoşagəlməz emosiyalar və hallardan qurtulacaqsınız.

 «EXPERT SM» şirkətini seçməklə, danışıqlardan tutmuş mübahisənin danışıqlar mərhələsində həllindən (bunlar adətən ən emosional anlar olur) və məhkəmədə qəbul edilmiş qərarların yuxarı instansiya məhkəmələrdə baxılana qədər,  düzgün hüquqi mövqe seçilməsinə əmin ola bilərlər. 

Vəkillik mübahisələrində vəkilin xidmətləri

Şirkətimizin mütəxəssisləri vərəsəlik hüququ sahəsində müştərilərimizə aşağıdakı xidmətləri təklif etməyə hazırdırlar:

 • qohumluq dərəcəsinin müəyyən edilməsi;
 •  vəsiyyətnamənin mübahisələndirilməsi; 
 • mirasın qəbulu faktının müəyyən edilməsi;
 •  vərəsə kimi tanınması və irsi əmlakın bölünməsi ilə bağlı iddialarda müştərinin maraqlarının ntariatda, məhkəmələrdə təmsil olunması və s.

Boşanma zamanı ər-arvad tez-tez birgə nikah dövründə əldə etdikləri əmlakın bölünməsində, yaşayış yerinin və uşaqlarla ünsiyyət qaydasının müəyyən edilməsində (uşağın hansı valideynlə yaşayacağı və digər valideynlə necə ünsiyyət quracağı) məhkəmə orqanlarının köməyinə müraciət edirlər. 

Nikah Müqaviləsi və əmlakın bölünməsi( əmlak rejiminin müəyyən edilməsi) haqqında Müqavilə

Getdikcə daha tez-tez nikaha daxil olan insanlar bu və ya digər səbəbdən birgə yaşayışın gözənilmədən bitməsinin nəticələrini düşünürlər. Hüquqi nöqteyi-nəzərdən, boşandıqdan sonra düşmənçilikdən qaçmaq üçün nikah pozulduqda qarşı tərəflə məsuliyyəti dərk emək lazım gəlir.

Hesab edirk ki, yaxşı  hüquqşünas üçün ən yaxşı iş məhkəməyə qədər həll olunmuş işdir, buna görə də biz fərdi müştərilərimizə nikah bağladıqları zaman və sonrakı dövrlərdə nikah müqaviləsi bağlamağı tövsiyyə edirik . 

Biz sizə necə kömək edə bilərik

«EXPERT SM»  ailə hüququ mütəxəssisləri  «EXPERT SM» vəkil bürosunun vəkilləri ilə birlikdə fərdi müştərilərimizə aşağıdakı xidmətlərimizi təklif edirik:

Maraqların məhkəmədə təmsil olunması:

 •  Boşanma, alimentin bərpası;
 •  Birgə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi;
 •  Uşaqlarla ünsiyyət qaydasının müəyyən edilməsi;
 •  Uşaqların yaşayış yerinin müəyyən edilməsi;
 •  Aliment tələbinə dair tutulması haqqında

       eləcə də:

 •  nikah müqaviləsinin (müqaviləsinin) tərtib edilməsi;
 •  birgə əldə edilmiş əmlakın bölünməsinə (əmlak rejimi) dair müqavilələrin tərtib edilməsi;
 •  uşaqların ünsiyyət qaydasının və yaşayış yerinin müəyyən edilməsi;
 • alimentin verilməsi qaydasının müəyyən edilməsi  və sair razılaşmaların tərtib edilməsi

Daşınmaz əmlak əməliyyatlarına dəstək «EXPERT SM»  konsaltinq şirkəti tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətdir.  Bu xidmət hər hansı bir yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsinin əldə edilməsi hallarında aktualdır, çünki yalnız ixtisaslı bir vəkilin köməyi ilə riskləri minimuma endirmək və  pul itkisinin qarşısını almaq olar.

Daşınmaz əmlak üzrə mütəxəssis bir sıra hallarda tələb oluna bilər:

• mənzilin alınması;

• ipoteka müqaviləsinin icrası;

• mənzili kiraəyə verərkən, kirayə müqaviləsi tərtib edilməsi;

 • mənzil satışı, burada daşınmaz əmlak agentliyi kömək təklif edə bilər, lakin yalnız hüquqi təhsili olan peşəkar mütəxəssis əməliyyatın tam təmizliyini təmin edə bilər.

  Alqı-satqı zamanı hüquqşünasa  başqa hallarda da ehtiyac ola bilər: əqdi mübahisələndirmək, müqaviləni etibarsız hesab etmək, müqaviləni tərtib etmək və sair

Müştərilərlə əməkdaşlıqda «EXPERT SM»  hüquq şirkətinin əməkdaşları istənilən problemli məsələləri həll etməkdə hüquqi yardım göstərir. 

Dövlət orqanları ilə münasibətlər bugünkü reallıqda təkcə hüquqi şəxslər deyil, həm də fiziki şəxslərlə də baş verir .

 • Zaman-zaman hər birimiz şəhadətnamə, çıxarış almaq, qeydiyyatdan çıxmaq, qeydiyyatdan keçmək,  hər hansı dövlət orqanına müraciət etmək, yol polisi cərimələrini mübahisələndirmək, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı orqanları, vergi orqanları, pensiya fondu, sosial təminat orqanları ilə yaranan fikir ayrılıqları və s.
 • Bu gün məhkəmələr, vicdanlı alıcıların müəyyən bir əmlaka sahib olduqlarını sübut etməyə çalışdıqları reyestr xidməti ilə bir çox mübahisələrə baxır.
 • Müştərilərimizə təklif edilən xidmətlər:
 • bütün dövlət orqanlarında maraqların təmsil olunması
 • məsuliyyətə cəlbetmə haqqında qərar və protokollarından.  məhkəmə qərarlarından şikayətlərin tərtibi
 • bu sahəyə aid istənilən hüquqi məsələlər üzrə məsləhətlərin verilməsi
 • dövlət orqanının hərəkətindən (hərəkətsizliyi) şikayətin, inzibati orqanların aktların etibarsız hesab edilməsi barədə iddia ərizələrinin hazırlanması

İşçinin və işəgötürənin fəaliyyəti Əmək Məcəlləsinin (ƏM AR) normaları ilə aydın şəkildə tənzimlənir, qanunverciliyin tələblərinə  riayət etməmək, xüsusən də işəgötürən üçün olduqca xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər.

İşçi ilə işəgötürən arasında münaqişə yarandıqda, işəgötürənin məqsədi –  nəyin bahasına olursa olsun işçini “maddə ilə” işdən çıxartmaqdır.

Nəticə – qanunsuz işdən çıxarılma əsası ilə işçi işə bərpa olunur və məcburi işburaxmaya görə işçiyə əmək haqqı ödənilir. Məhkəmə  çəkişmələrindən biri də işçiyə əmək haqqının ödənilməməsi, son haqq hesabın vaxtında ödənilməməsi və ya düzgün ödənilməməsidir.

Mütəxəssislərimiz əmək mübahisələrinin həllində çoxillik təcrübəyə malikdirlər. İşçinin maraqlarını təmsil edərək, biz «EXPERT SM» vəkil bürosunun təcrübəli vəkilləri ilə birgə,  həm ümumi yurisdiksiya məhkəməsində, həm də apellyasiya və kassasiya instansiyalarında mülki işlərin aparılmasında iştirak edirik.

Bu cür mübahisələrdə müştərilərimizə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

• Əmək müqaviləsinin təhlili

• Əmək qanunvericiliyinə əməl olunub-olunmamasına dair məsləhətləşmələr

• Mübahisənin məhkəməyə qədər həlli barədə işəgötürənlə danışıqların aparılması

• Ərizələrin hazırlanması və əmək müfəttişliyinə təqdim edilməsi

• Əmək mübahisələrinə məhkəmədə baxılarkən işçinin mənafeyini təmsil etmək

HƏR HANSI BİR SUALINIZ VARMI?
Biz məmnuniyyətlə sizə kömək edəcəyik.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.