Əczaçılıq hüququ

Ekspert SM şirkəti əczaçılıq hüququ sahəsində aşağıdakı xidmətləri göstərir: 

 • dərman vasitələrinin, tibbi texnikanın və tibbi təyinatlı məmulatların qeydiyyatı zamanı köməklik;
 • dərman vasitələrinin, tibbi texnikanın və tibbi təyinatlı məmulatların reklamı ilə əlaqədar məsələlərin hüquqi konsultasiyası;
 • dərman vasitələrinin reklam üsulları: realizasiya sxemlərinin hazırlanması və hüquqi müşayiəti;
 • distribyutor müqavilələri və müştərək marketinq haqqında sazişlər daxil olmaqla ticarət müqavilələrinin tərtibi və hüquqi analizi;
 • sifarişçinin öz materialından hazırlanan xammalın emalı ilə bağlı müqavilələrin tərtibi və hüquqi təhlili və bələ müqavilələrin standart formalarının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması;
 • xarici ticarət fəaliyyətinin hüquqi nizamlanması; 
  keyfiyyətsiz məhsulların istehsalına görə məhsuliyyətlə bağlı olan məsələlərin konsultasiyası;
 • dərman vasitələrinin kliniki tədqiq olunması məsələləri ilə əlaqədar konsultasiya

Aşağıdakıları daxil edən kliniki tədqiqatların hüquqi müşayiət olunması: 

a) kliniki tədqiqatların maliyyələşdirilməsinin hüquqi sxeminin tərtib olunması,
b) tədqiq olunan dərman vasitələrinin və digər materiallrın (sınaq şüşələrinin, reaktivlərin, avadanlıqların və s.) gətirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin müşayiət olunması. Sınaq nümunələrinin və s. çıxarılması ilə əlaqədar məsələlərin müşayiət olunması,
c) müqavilələrin tərtib olunması:

 • kliniki baza ilə (tibbi müəssisə ilə, hansıki kliniki tədqiqatlar keçirir)
 •  tədqiqatçılar ilə (həkimlər ilə)
 •  tədqiq olunanlar ilə (tədqiqatlarda iştirak üçün razılıq forması)
 •  sığorta olunma
 •  tədqiqatların nəticələrinə nəzarət etmək və qeyd etmək səlahiyyəti olan dövlət orqanları tərəfindən ekspert xidmətlərinin göstərilməsinə,

d) kliniki tədqiqatların keçirilməsi məsələləri ilə əlaqədar səhiyyə orqanları ilə əməkdaşlıq.

 • əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması,
 • patent hüquqlarının və məhsul nişanələrinə hüquqların pozulması ilə əlaqədar müştərilərin maraqlarının təmsil olunması,
 • dərman vasitələrinin, tibbi texnikanın və tibb təyinatlı məhsulların idxalı və distribyusiası ilə bağlı effektiv strukturların hazırlanmasına hüquqi köməklik, onların konsiqnasiya ehtiyatı ilə realizasiyasının saxlanmasına, əczaçılıq sahəsinə tətbiq edilə bilən gömrük və vergi güzəştlərinin maksimal istifadəsinə köməklik;
 • gömrük orqanları qarşısında həm məhkəmə öncəsi prosedurlarda , həmçinin də məhkəmələrdə müştərilərin maraqlarının təmsil ounması və qorunması; 
 • vergi orqanları qarşısında həm məhkəmə öncəsi prosedurlarda, həmçinin də məhkəmələrdə müştərilərin maraqlarının təmsil ounması və qorunması; 
 • azərbaycan distribyutorlarından borcların alınması, həmçinin məhkəmə qaydasında və bankrot prosedurlarının qaldırılması yolu ilə;
 • səhiyyəni nizamlayan normativ aktların proektlərinin hazırlanması;

Həmçinin də ümumi xarakterli hüquq xidmətləri:

 hüquqi məsləhət;

 • yerli investisiyalı şirkətlərin qeydiyyatı (investor – AR vətəndaşı)
 • xarici investisiyalı şirkətlərin qeydiyyatı (investor AR vətəndaşı deyil);
 • nümayəndəlik və filialların qeydiyyatı;
 • müqailərərin tərtib olunması və hüquqi analizi;
 • hüquqi autsortinq (abonent hüquq xidməti)
 • mühasibat autsoirtinqi (şirkətlərə mühasibat xidməti);
 • müxtəlif instansiya məhkəmələrində müştərilərin maraqlarının təmsil ounması;
 • yerli şirkətlərin ləğv edilməsi.

Şirkətimizin əczaçılıq hüququ sahəsində partnyoru Ukrayna Hüquq Firmalarının 2010-cu il səkkizinci nəşrinə uyğun olaraq Ukraynanın tibbi və əczaçılıq hüququ sahəsində hüquqi xidmətlər bazarında lider olan Legal Alliance şirkətidir. Xarici Müştərilər üçün Təlimatlar ( “Ukrayna Hüquq Firmaları 2010. Xarici Müştərilər üçün Təlimatlar).

HƏR HANSI BİR SUALINIZ VARMI?
Biz məmnuniyyətlə sizə kömək edəcəyik.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.