03.11.2017

Konsaltinq xidmətləri

Expert SM şirkəti – korporativ idarəetmə siteminin müasirləşdirilməsi üzrə xidmət göstərən professionalların komandasıdır. Expert SM aşağıdakı konsaltinq xidmətlərini təqdim edir: Biznesin istənilən sahəsində hüquqi müşayiət. Hazır biznesin alqı-satqısı. Biznes, iqtisadi siyasət, hüquqi vəziyyət sahəsində aksiyaların və qiymətli kağızların alqı-satqısı barədə məsləhət, investisiya layihələrinin müşayiət olunması. Daxili lokal sənədlərin (vəzifə təlimatlarının struktur bölmələri haqqında əsasnamələrin və s.) işlənib hazırlanması, partnyorlarla nəzarətedici və digər orqanlarla və təşkilatlarla (o cümlədən, dövlət təşkilatları ilə) hüquqi […]