Mühasibat xidmətləri PDF faylını al Çap E-poçt

 

Mühasibat uçotunun problemləri həm iri, həm də iri olmayan yerli Azərbaycan və xarici şirkətlər üçün olduqca aktualdır.

Öz biznesinə yenicə başlayan şirkətlər, ştatda yüksək ixtisaslı mühasibi saxlamaq imkanlarına malik deyillər, təcrübəsiz mühasiblərin isə xidmətləri ciddi problemlərə gətirib çıxarır.

"Expert SM" şirkəti sizin məsələnənizin həlli üçün mühasibat, vergi, audit və kadrlar uçotu kimi sahələrdə kifayət qədər təcrübəyə və resurslara malikdir.

Mühasibat xidməti üzrə xidmətlərin reallaşdırmasında, "Expert SM" şirkəti seçilmiş mütəxəssisi müştəri ofisinə təqdim edə bilər, ya da şəxsi ofisdən bütün lazımi əməliyyatların məsafəli icraatını həyata keçirdə bilər.

 

 

Şirkətimizdə mühasibat xidmətlərini sifariş edərək, növbəti üstünlükləri alacaqsınız:


Mühasibat müşayiəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə tam uyğun olacaq.

Mühasibat uçotunun aparılması prosesinin təminatına görə xərcləriniz azaldırılacaq.

Sizdə heç vaxt mühasibat, vergi və statistik hesabatın verilməsi ilə bağlı ləngimələr olmayacaq.

Vergi və mühasibat qanunvericiliyinin pozulmasıyla bağlı cərimələri həmişəlik unudacaqsınız.

Əlavə olaraq vergi qoyma, maliyyə və mühasibat hesabatı məsələləri üzrə təmənasız konsultasiyalar alacaqsınız.

Şirkətimizdə mühasibat və audit xidmətlərini seçərək, peşəkar mühasibatlar ilə təmin ediləcəksiz və müəssisənizin bütün maliyyə əməliyyatlarının keyfiyyətli aparılmasından əmin ola bilərsiz.

 

"Expert SM" beynəlxalq hüquq və konsaltinq şirkəti mühasibat və audit xidmətlərinin növbəti spektrını təklif edir:


• Mühasibat autsorsinq-i (fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti).

• Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi.

• "Sıfır" hesabatlarının verilməsi.

• Mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar.

• Mühasibat haqq-hesabının bərpası.

• Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyasının keçirilməsi.

• Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası.

• Vergi qoyma üzrə məsləhət.

• Vergi planlaşdırılması (mühasibat ekspertizasının keçirilməsi, vergi qoymanın optimallaşdırılmasının həlli haqqında məsləhət).

• Vergi yoxlamalarının keçirilməsi vaxtı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlamasının aktlarına etirazların hazırlanması .

• Şirkətin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi.

• Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması.

 

"Ekspert SM " şirkəti ortaqları ilə birgə daxili audit xidmətlərini

təqdim edir:


• Müəssisənin maliyyə və yoxlama fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.

• Müəssisənin iqtisadi effektivliyinin öyrənilməsi.

• Qanunlara və tənzimləyən aktlara, həmçinin daxili siyasətə və şirkətin proseduralarına uyğun maliyyə fəaliyyətinin və maliyyə sənədləşməsinin icmalı.

• Əsas təşkilat sistemlərinin icmalı və bu sistemlərin köklü sürətdə yenidən qurulması və ya təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması.

• Maliyyə hesabatının aparılması.

 

Xidmət dəyəri


Mühasibat xidmətləri üzrə Qiymət cədvəli

 


Xidmət növü

Xidmətin təsviri

Dövr/

miqdar

Qiymət, AZN

Mühasibat uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə mühasibat müşayiəti(abunə xidməti)

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

300 manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat uçotunun Milli Standartları üzrə mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

Sadələşdirilmiş vergi qoyma sistemi.

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

150

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat uçotunun Milli Standartları üzrə mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

ƏDV-in ödəyənləri.

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

250

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

Fiziki şəxslər üzrə .

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

100

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Əlavə mühasibat xidmətləri

Mühasibat və vergi ucotu məsələləri üzrə şifahi konsultasiya

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, Mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı. qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə konsultasiya.

20 manatdan başlayaraq

Mühasibat və vergi ucotu məsələləri üzrə yazı konsultasiyası

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə konsultasiya.

50 manatdan başlayaraq

«0» hesabatları

“0” hesabatların təslim etməsi

rüb

50 manatdan başlayaraq

Vergi orqanlarında nümayəndəlik

Vergi yoxlamalarının aktları üzrə etirazların hazırlığı. Əlavə edilmiş vergilərin məbləğinin, cərimələrin, kameral və çıxış yoxlamalarının nəticələrinə görə cərimələrin minimuma çatdırılması,.

100 manatdan başlayaraq

Bankda hesab

Bankda hesab açilması

1 hesab

10 manatdan başlayaraq

Verqi deklarasiyası

Vergi bəyannaməsinin internet vasitəsilə tərtibi və verilməsi

1 ədəd

50 manatdan başlayaraq

Dəqiqləşmiş deklarasiya

Bütün vergilər üzrə dəqiqləşdirilmiş bəyannamənin hazırlığı

1-2 ğün/1 ədəd

30 manatdan başlayaraq

DSMF-na fərdi ucot üzrə hesabat

Hesabatların hazırlanması və kuryer vasitəsi ilə hesabatın göndərilməsi.

1 hesabat

30 manatdan başlayaraq

Rüb üçün hesabatların dəsti

Dövriyyəsi olan hesabatın rüblük dəstinin sifarişçinin hazır məlumat bazası əsasında hazırlanması

1 dəst

100 manatdan başlayaraq

Ekspress-audit

Mühasibat ucotunun dövri ekspress yoxlanışı, işlərin vəziyyəti və mühasibat uçotu haqqında ekspert rəyi və məsələrin həlli üçün məsləhətlər

1-10 ğün/ hər 1 il ücün

300 manatdan başlayaraq

**Mühasibat uçotunun bərpası

Müəyyən dövr üçün bərpa - ilkin məlumat bazasının yoxlanması, ilkin sənədlərin yaradılması və mühasibat ötürücülərinin qeydiyyatı

__

500 manatdan başlayaraq

Kadrlar üzrə hesabat

Əməkdaşların İşə qəbul, əmək haqqının hesablanması və azad edilməsi.

İşə yeni əməkdaşın kompleks rəsmiləşdirməsi (tərtibatı)

1.

25 manatdan başlayaraq

işə qəbul haqqında Əmrin hazırlığı

1

standart əmək müqaviləsinin hazırlığı

1.

əmək kitabçasının rəsmiləşdirilməsi

1.

** Mühasibat uçotunun bərpasının dəyəri

Mühasibat uçotunun dəyəri hər bir halda unikaldır və o cümlədən, uçotun baxımsızlığının təşkilati-hüquqi forması və dərəcəsindən asılıdır. Mühasibat uçotunun bərpa dəyəri o təsərrüfat əməliyyatlarının miqdarından asılı olaraq hesablanır ki, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, kontragentlərlə yoxlamaların miqdarı, hər bir fond üzrə hesablamaların vəziyyəti haqqında sorğu və arayışların miqdarı əks etdirilməyən bütün dövr üçün mühasibat proqramına daxil edilməlidir.

 


Xidmət növü

Xidmətin təsviri

Dövr/

miqdar

Qiymət, AZN

Mühasibat uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə mühasibat müşayiəti(abunə xidməti)

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

300 manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat uçotunun Milli Standartları üzrə mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

Sadələşdirilmiş vergi qoyma sistemi.

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

150

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat uçotunun Milli Standartları üzrə mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

ƏDV-in ödəyənləri.

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

250

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Mühasibat müşayiəti

(abunə xidməti)

Fiziki şəxslər üzrə .

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə əməliyyatların miqdarından asılıdır

Ayda 1 dəfə

100

manatdan başlayaraq

(100% əvvəlcədən ödəniş)

Əlavə mühasibat xidmətləri

Mühasibat və vergi ucotu məsələləri üzrə şifahi konsultasiya

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, Mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı. qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə konsultasiya.

20 manatdan başlayaraq

Mühasibat və vergi ucotu məsələləri üzrə yazı konsultasiyası

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə konsultasiya.

50 manatdan başlayaraq

«0» hesabatları

“0” hesabatların təslim etməsi

rüb

50 manatdan başlayaraq

Vergi orqanlarında nümayəndəlik

Vergi yoxlamalarının aktları üzrə etirazların hazırlığı. Əlavə edilmiş vergilərin məbləğinin, cərimələrin, kameral və çıxış yoxlamalarının nəticələrinə görə cərimələrin minimuma çatdırılması,.

100 manatdan başlayaraq

Bankda hesab

Bankda hesab açilması

1 hesab

10 manatdan başlayaraq

Verqi deklarasiyası

Vergi bəyannaməsinin internet vasitəsilə tərtibi və verilməsi

1 ədəd

50 manatdan başlayaraq

Dəqiqləşmiş deklarasiya

Bütün vergilər üzrə dəqiqləşdirilmiş bəyannamənin hazırlığı

1-2 ğün/1 ədəd

30 manatdan başlayaraq

DSMF-na fərdi ucot üzrə hesabat

Hesabatların hazırlanması və kuryer vasitəsi ilə hesabatın göndərilməsi.

1 hesabat

30 manatdan başlayaraq

Rüb üçün hesabatların dəsti

Dövriyyəsi olan hesabatın rüblük dəstinin sifarişçinin hazır məlumat bazası əsasında hazırlanması

1 dəst

100 manatdan başlayaraq

Ekspress-audit

Mühasibat ucotunun dövri ekspress yoxlanışı, işlərin vəziyyəti və mühasibat uçotu haqqında ekspert rəyi və məsələrin həlli üçün məsləhətlər

1-10 ğün/ hər 1 il ücün

300 manatdan başlayaraq

**Mühasibat uçotunun bərpası

Müəyyən dövr üçün bərpa - ilkin məlumat bazasının yoxlanması, ilkin sənədlərin yaradılması və mühasibat ötürücülərinin qeydiyyatı

__

500 manatdan başlayaraq

Kadrlar üzrə hesabat

Əməkdaşların İşə qəbul, əmək haqqının hesablanması və azad edilməsi.

İşə yeni əməkdaşın kompleks rəsmiləşdirməsi (tərtibatı)

1.

25 manatdan başlayaraq

işə qəbul haqqında Əmrin hazırlığı

1

standart əmək müqaviləsinin hazırlığı

1.

əmək kitabçasının rəsmiləşdirilməsi

1.


** Mühasibat uçotunun bərpasının dəyəri

Mühasibat uçotunun dəyəri hər bir halda unikaldır və o cümlədən, uçotun baxımsızlığının təşkilati-hüquqi forması və dərəcəsindən asılıdır. Mühasibat uçotunun bərpa dəyəri o təsərrüfat əməliyyatlarının miqdarından asılı olaraq hesablanır ki, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, kontragentlərlə yoxlamaların miqdarı, hər bir fond üzrə hesablamaların vəziyyəti haqqında sorğu və arayışların miqdarı əks etdirilməyən bütün dövr üçün mühasibat proqramına daxil edilməlidir.