Müəssisə və şirkətlərin Yeni Zelandiyada qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Yeni Zelandiyada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Yeni Zelandiyada (Yeni Zelandiyanın bütün iri şəhərləri) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

 • ·        LTd (MMC, Nizamnamə Kapitalı 100 NZ$-dan başlayaraq, elan edilmiş(ödənilməsi vacib deyil), 1 və daha artıq təsisçi və direktor, rezidentə qarşı tələblər yoxdur. Əgər qeyri-rezident Yeni Zelandiya şirkətinin Nizamnamə Kapitalının 25 %-dən artıq sahibidirsə, şirkət illik audit keçməlidir və əlavə maliyyə hesabatları verməlidir).
 • Xarici şirkətin Yeni Zelandiyada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur).

Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:

 • Doldurulmuş anket, təsisçi və direktorun xarici pasportlarının surətləri.
 • Əgər təsisçilər – hüquqi şəxslərdirsə, onda şirkətin nizamnamə sənədləri və törəmə strukturun/nümayəndəliyin* yaradılması haqqında qərar.
 • Yaradılan şirkətin adı.

____________________________

* – notarial təsdiq edilmiş və ingilis dilinə tərcümə olunmuş.

Şirkətin qeydiyyat müddəti:

 • LTd – 9 iş günü.
 • Xarici şirkətin Yeni Zelandiyada nümayəndəliyi/filialı – 15 iş günü.

həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Bank hesabının açılması.
 • Şirkətin hüquqi ünvanının təqdim edilməsi.
 • Sıfıra bərabər mühasibat hesabatlarının verilməsi.
 • Auditor xidmətləri, maliyyə hesabatlarının verilməsi.
 • Təchiz edilmiş ofisin təqdim edilməsi/şirkətə katiblik xidmətinin göstərilməsi.
 • Yeni Zelandiyanın qanunvericiliyinə uyğun şirkətin fəaliyyəti üçün lazımi lisenziyaların alınması.
 • Nominal direktorların təqdim edilməsi(fiziki və ya hüquqi şəxs).
 • Nominal təsisçilərin təqdim edilməsi(fiziki və ya hüquqi şəxs).
 • Certificate of Good Standing-in rəsmiləşdirilməsi.
 • Əsas etibarnamənin rəsmiləşdirilməsi.
 • Apostilin rəsmiləşdirilməsi.
 • Nizamnamə sənədlərinə dəyişikliklərin daxil edilməsi.

Yeni Zelandiyada vergiqoyma:

 • Şirkət üçün mənfəət vergisi: 33 %.
 • Fiziki şəxsə gəlir vergisi: 39%-dək.