Müəssisə və şirkətlərin Maltada qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Maltada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Maltada (Maltanın bütün iri şəhərləri) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

 • Malta Company (MMC, minimal Nizamnamə Kapitalı 1250 avrodan artıq olmalıdır, 1 və daha artıq təsisçi. Benefisiar sahibin tam anonimliyi).
 • Xarici şirkətin Maltada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur).

Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:

 • Şirkətin təsisçisi (təsisçiləri) və direktoru (direktorları) haqqında məlumat: S.A.A., doğulduğu tarix və yer, qeydiyyatda olduğu yer, xarici pasportun surəti.
 • Əgər təsisçilər – hüquqi şəxslərdirsə, onda şirkətin nizamnamə sənədləri və törəmə strukturun/nümayəndəliyin* yaradılması haqqında qərar.
 • Yaradılan şirkətin adı.

____________________________

* – notarial təsdiq edilmiş və ingilis dilinə tərcümə olunmuş.

Şirkətin qeydiyyat müddəti:

 • Malta Company – 5-7 gün.
 • Xarici şirkətin Maltada nümayəndəliyi/filialı – 10-15 gün.

həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Bank hesabının açılması.
 • Şəxsi bank hesabının açılması.
 • Şirkətin hüquqi ünvanının təqdim edilməsi.
 • Şirkətin mühasibat hesablarının aparılmasının təşkil edilməsi.
 • İllik audit.
 • Təchiz edilmiş ofisin təqdim edilməsi/şirkətə katiblik xidmətinin göstərilməsi.
 • Nominal direktorların təqdim edilməsi.
 • Nominal katiblərin təqdim edilməsi.
 • Certificate of Good Standing-in rəsmiləşdirilməsi.
 • Apostilin rəsmiləşdirilməsi.
 • ƏDV (VAT) qeydiyyatı.
 • Maltada MYİ-nin, iş icazəsinin rəsmiləşdirilməsi.

Malta firmalarına vergiqoyma:

 • ƏDV – 18 %.
 • Mənfəət vergisi:

5 % – ticarətdən olan gəlirə

10 % – “passiv” gəlirə (royalti, %% banka yatırımlar, və başqaları)

0 % – xoldinq strukturunun gəlirinə**

** – vergiqoymanın zəruri şərtlərini bizim mütəxəssislərdən dəqiqləşdirin