Müəssisə və şirkətlərin Latviyada qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Latviyada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Latviyada aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

SİA (Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət) Nizamnamə kapitalı 2’000.- LVL, şirkətin qurulduğu anda ən azı 1 LVL ödənilməlidir, Lisenziya alınan gündən etibarən 12 ay ərzində qalan 1 000 LVL ödənilməlidir.

MMC quruluşu:

iştirakçılar – minimum 1(bir), bəlkə də rezident olmayan, fərdi və ya hüquqi şəxs;

idarə heyəti (şirkəti idarə edən və təmsil edən şirkətin icra orqanı) – 1 (bir) və ya daha çox bacarıqlı şəxs, qeyri-rezident ola bilər (idarə heyətinin üzvü və ya eyni MMC-nin auditoru ola bilməz);

auditor – (hər hansı bir səlahiyyətli hüquqi və ya fiziki şəxs, qeyri-rezident mümkündür) şirkətin iştirakçısı, idarə heyəti və ya şurasının üzvü, MMC-nin mühasibi və ya şirkətin fəaliyyəti ilə başqa cür maraqlanan şəxs ola bilməz;

 • Latviyadakı xarici şirkətin nümayəndiliyi/ filialı

Şirkət qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər:

 • Təsisçi (təsisçilər), idarə heyəti üzvləri, şirkətin auditoru haqqında məlumat: tam adı, doğum tarixi və yeri, yaşayış yeri;
 • Təsisçilər hüquqi şəxslərdirsə, ana şirkətin nizamnamə sənədləri və filial / nümayəndəlik yaradılması barədə qərar;
 • Nizamnamə kapitalının ödənilməsi barədə sənəd (nizamnamə kapitalının minimum 50%);
 • Yaradılmış şirkətin adı, fəaliyyət növləri.

Şirkətdə qeydiyyat müddəti:

 • SİA (MMC) – 7-10 gün. (bütün sənədlər imzalanandan və nizamnamə kapitalı ödənildiyi andan etibarən)
 • Latviyada xarici şirkətin nümayəndəliyi / filialı – 10-15 gün.

Həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Banklarda hesablaşma/hesablarının açılması;
 • Şirkətin mühasibatlığının aparılmasının təşkil edilməsi;
 • Təchiz olunmuş ofis/katiblik xidmətlərinin təqdim edilməsi;
 • Latviya qanunlarına uyğun olaraq şirkətin fəaliyyəti üçün zəruri lisenziyaların alınması;
 • Latviya şirkətlərinin qeyri-rezident işçiləri üçün iş icazələrinin, yaşayış icazələrinin alınması;
 • Bir şirkətin ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatı.

Latviyada əsas vergilər:

Korporativ gəlir vergisi

– Nazirlər Kabinetindən aşağı və vergi azad zonalarının qara siyahısına daxil olmayan qeyri-rezidentlərə ödənilən dividentlərin -10 (on)%  (belə ölkələrə ödənilən dividentlərin -15%). İstisna bir AB ölkəsindəki bir törəmə sakini başqa bir AB ölkəsindəki ana müəssisə rezidentinə dividend ödədiyi Avropa Birliyi (AB) Ana / Törəmə Direktividir.

– Qeyri-rezidentlərdən alınan məsləhətlər üçün ödənilən qonorarın – 10% .

– əlaqəli qeyri-rezident şəxslərə faiz ödənişləri üzrə -10%

– Əqli mülkiyyət növündən asılı olaraq qeyri-rezidentlərə ödənilən rüsumun – 5 və ya – 15%;

 –  Latviyada qeyri-rezident əmlakdan istifadə üçün ödənilən pulun 5%.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları və gəlir vergisi

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə (MMC) işçilər olmadıqda, Sosial Sığorta haqqında Qanunda, Latviyada minimum əmək haqqı əsasında imza etmək hüququ olan bir məmur üçün məcburi sosial sığorta haqlarının tutulması və büdcəyə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu gün ayda 80 LVL-dir, beləliklə, bu hesablamaya görə sosial töhfələr 26.47 LVL (minimum əmək haqqının 33,09% -i) təşkil edir. Sosial vergi hər ay vaxtında büdcəyə ödənilir, öz növbəsində gəlir vergisi tutulur və əmək haqqı ödənilən zaman büdcəyə ödənilir. Şirkət güclü iqtisadi fəaliyyət göstərmirsə, MMC-nin əslində işlədiyi vaxt üçün əmək haqqı alaraq əmək müqaviləsi bağlamaq imkanı var.

 • ƏDV – 18%
 • Korporativ gəlir vergisi – 15 %