Müəssisə və şirkətlərin Kanadada qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Kanadada qeydiyyatı

Firmaların Kanadada qeydiyyatı. Müəssisələrin Kanadada qeydiyyatı.

Expert SM şirkəti Kanadada aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

 • LTd (Səhmdar Cəmiyyət, minimal heyət: 1 təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs), 1 direktor, Nizamnamə Kapilalı yoxdur, səhmlərin sayında məhdudiyyət yoxdur. Direktor (təsisçi haqqında deyil) haqqında məlumatı ictimai reyestrdə (Public Registry) əldə etmək olur).
 • Corporation (British Columbia) (Səhmdar Cəmiyyət, minimal heyət: 1 təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs), 1 direktor, Nizamnamə Kapilalı yoxdur, səhmlərin sayında məhdudiyyət yoxdur. Direktor (təsisçi haqqında deyil) haqqında məlumatı ictimai reyestrdə (Public Registry) əldə etmək olur).
 • Xarici şirkətin Kanadada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur).

Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:

Təsisçidən (təsisçilərdən) – fərdi şəxslərdən və direktordan tələb olunan sənədlər:

 • Xarici pasportun surəti*.
 • Yaradılan şirkətin adı və fəaliyyət növləri (adda bu sözləri istifadə etmək qadağandır: bank, financial, trust, insurance, trust, stock exchange).

_________________

* – notarial təsdiq edilmiş və ingilis dilinə tərcümə olunmuş.

Təsisçidən (təsisçilərdən) – hüquqi şəxslərdən və direktordan tələb olunan sənədlər:

 • Şirkətin nizamnamə sənədləri, Kanadada yeni şirkətin təsis edilməsi haqqında qərar.
 • Yaradılan şirkətin adı və fəaliyyət növləri (anketə baxın).

Şirkətin qeydiyyat müddəti:

 • Corporation – 7-10 gün.
 • Xarici şirkətin Kanadada nümayəndəliyi/filialı – 2 həftədən artıq.

həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Bank hesabının açılması.
 • Şirkətin hüquqi ünvanının təqdim edilməsi.
 • Nominal direktorların və təsisçilərin təqdim edilməsi.
 • Katiblik xidmətinin təqdim edilməsi (poçtanın qəbul edilməsi və göndərilməsi).
 • Şirkətin faksını təqdim etməklə virtual ofis.
 • Mühasibat xidmətləri.
 • Sənədlərin apostilləşdirilməsi.
 • Certificate of Good Standing-in rəsmiləşdirilməsi.
 • Kanadada qeydiyyatdan keçmiş hazır şirkətlərin alınması.
 • Ticarət nişanlarının qeydiyyatı (sifariş) + bir ildən sonra qeydiyyat.

Vergiqoyma:

 • Şirkətin fəaliyyət növündən asılı olaraq mənfəət vergisi 35 %-dən 44 %-dir. Korporasiyanın bütün dünyadan gələn gəlirlərinə vergi qoyulur. Vergi tutulan bazadan bütün xərcləri, həmçinin də işçilərin əmək haqlarını çıxmaq olar.