Müəssisə və şirkətlərin Çində qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Çində qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Çində aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

 • LTd (MMC, 100 % çin kapitalının minimal heyəti: 1 və daha artıq təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs) – ÇXR-nın vətəndaşı, minimal Nizamnamə kapitalı=100.000.00 yuan (=15.000 USD).
 • MM (müştərək müəssisə, minimal Nizamnamə kapitalı = 150.000 USD (həmən ödənilməlidir), əcnəbiyə müəssisənin 70 %-ə qədəri məxsus ola bilər).
 • Xarici şirkətin Çində nümayəndəliyi (Nizamnamə Kapitalı olmur, əgər ana şirkət Hon-Konqda qeydiyyatdan keçibsə, bir ildən artıq fəaliyyət göstərməlidir).
 • Xarici şirkətin Çində filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur, ancaq ana şirkətin illik dövriyyəsinə qarşı tələblər var).
 • 100 % xarici kapitalı olan şirkət (minimal Nizamnamə kapitalı = 150.000 USD (həmən ödənilməlidir), 1 və daha artıq təsisçi, əcnəbiyə müəssisənin 100 % təsisçilər xarici vətəndaş ola bilər).

Çində qeydiyyatdan keçmiş hər bir şirkətin ofisi olmalıdır.

Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:

Təsisçidən (təsisçilərdən) – fərdi şəxslərdən və direktordan tələb olunan sənədlər:

 • Xarici pasportun surəti*.
 • Ödəmə qabiliyyəti olması barəsində bank arayışı.
 • Bizneslə məşğul olmaq hüququ barədə arayış (və ya məhkəməyə düşməmə barədə arayış).
 • Qısa xasiyyətnamə.
 • Yaradılan şirkətin adı və fəaliyyət növləri.

Təsisçidən (təsisçilərdən) – hüquqi şəxslərdən və direktordan tələb olunan sənədlər:

 • Şirkətin nizamnamə sənədləri, Çində yeni şirkətin təsis edilməsi haqqında qərar, balanslar.
 • Yaradılan şirkətin adı və fəaliyyət növləri (anketə baxın).

Şirkətin qeydiyyat müddəti:

 • LTd – 30 40 gün.
 • Xarici şirkətin Çində nümayəndəliyi/filialı – 30-40 gün.
 • 100 % xarici kapitalı olan şirkət – 30-4- gün.

həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Bank hesabının açılması.
 • Şirkətin hüquqi ünvanının və nominal təsisçilərin və direktorların təqdim edilməsi.
 • Şirkətin mühasibat hesabatlarının aparılmasının təşkil edilməsi.
 • Təchiz edilmiş ofisin təqdim edilməsi/şirkətə katiblik xidmətinin göstərilməsi.

Vergiqoyma:

 • ƏDV – 1-dən 18%-dək.
 • Mənfəət vergisi – 35 %.
 • Əgər istehsal firmasıdırsa, 5 illik vergi tətili hüququ var.
 • Çində aylıq, kvartalda olan və illik mühasibat hasabatları vardır.