Konsaltinq xidmətləri

Konsaltinq xidmətləri

Expert SM şirkəti – korporativ idarəetmə siteminin müasirləşdirilməsi üzrə xidmət göstərən professionalların komandasıdır. Expert SM aşağıdakı konsaltinq xidmətlərini təqdim edir:

 • Biznesin istənilən sahəsində hüquqi müşayiət.
 • Hazır biznesin alqı-satqısı.
 • Biznes, iqtisadi siyasət, hüquqi vəziyyət sahəsində aksiyaların və qiymətli kağızların alqı-satqısı barədə məsləhət, investisiya layihələrinin müşayiət olunması.
 • Daxili lokal sənədlərin (vəzifə təlimatlarının struktur bölmələri haqqında əsasnamələrin və s.) işlənib hazırlanması, partnyorlarla nəzarətedici və digər orqanlarla və təşkilatlarla (o cümlədən, dövlət təşkilatları ilə) hüquqi cəhətdən düzgün yazışmaların aparılmasına kömək göstərilməsi
 • İnsan resurslarının idarəetmə sistemlərinin işlənməsi – imkanların mobilizasiyası və insan resursları xidməti əməkdaşların fərdi konsultasiyası; insan resurslarının idarəedilməsi – cəlb etmə və seçim üzrə rəhbərliyin siyasət və prosedurların işlənməsi; funksiyalaşdırma və monitorinq; treninq və inkişaf etmə; işin qiymətləndirilməsi.
 • Keyfiyyətli xidməti təmin edən, müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarəetmə sisteminin qurulması; işçi heyətinin müştərilərlə münasibət vərdişlərinin yaranması və artırılması hazırlığı.
 • İdarəetmə standartları sahəsində inteqrasiya olunmuş qərarlar üzrə məsləhətlər. Müxtəlif sistemlərin inteqrasiyası bizim müştərilərimizin vaxtına və maliyyə vəsaitlərinə qənaət etməyə imkan verir, sahəvi tapşırıqlar və tələblər məntiqi olaraq üst-üstə düşür.
 • Keyfiyyət idarəetmə sistemi – ISO idarəetmə sistemi.

Expert SM firması Sizə maliyyə təhlili xidmətləri təklif edir – istənilən firmanın mütləq tərkibi maliyyə menecmentinin aparılması. Bu firmanın bu günki vəziyyətinin necə olmasını, işin hansı parametrləri qəbulolunan olduğunu və onların mürəkkəbləşdirilmiş səviyyədə saxlanmasının vacib olduğunu, hansıların isə özünü doğrultmadığını və operativ müdaxilə tələb etdiyini müəyyən etməyə imkan verir. Başqa sözlə, uğurla irəliləmək üçün bilmək lazımdır ki, müəssisənin vəziyyətini necə düzəltmək olar (hansı idarəetmə vasitəsi daha effektiv ola bilər).

Siz aşağıdakı suallara cavab tapa bilərsiniz:

 • Bazarda nə baş verəcək?
 • Firmada hansı dəyişikliklər olmalıdır ki, firma rəqabətə dözümlü olsun?
 • Onun üstünlüyü nədədir?
 • Onun uğurlu inkişafı üçün hansı üsul və vasitələr lazımdır?

 

Bizim xidmətlər özündə ehtiva edir:

 • Fəaliyyətin effektliyinin təhlili
 • Antikrizis proqramının işlənib hazırlanması
 • Təhlilin nəticəsində əldə olunan xülasə

 

Expert SM çevik və dəqiq təşkil edir:

 • SWOT-un tətbiq edilməsi ilə mühitin təhlilinin aparılması
 • Təşkilatın missiyalarının və məqsədlərinin formalaşması
 • Təşkilatın strategiyasının işlənməsi
 • Strateji plan
 • Təşkilatın inkişaf proqramlarının hazırlanması
İT konsaltinq sahəsindəki xidmətlərimiz:

 • Sayt
 • Vizitka
 • Xidmət və əmtəə kataloqlu sayt, xidmət növündən asılı olmayaraq
 • Internet mağaza
 • Forum
 • Bloq

 

Gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəql edilmədə köməklik: PDF faylını al Çap E-poçt

Dünyanın istənilən nöqtəsindən hava, dəmiryol, dəniz, avtomobil  nəqliyyatı ilə Azərbaycan ərazisinə çatdırılmış bütün növ yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi.

 • Dəmiryol nəqliyyatı ilə istənilən növ yükün (metal, ağac, şüşə, keramika və s.) Azərbaycana və Azərbaycandan, həmçinin dünyanın istənilən nöqtəsinə nəql edilməsi.
 • Bakı və bütün Azərbaycan ərazisində mehmanxanaların seçilməsində və yerləşdirmədə köməklik göstəririk.

Həmçinin:

 • Türkiyənin daxili bazarına çıxışı, işgüzar partnyorların tapılmasını, maraqlandıran məhsulun alınmasını təmin edərik.