Hüquqi şəxslərdən borcun alınması

Hüquqi şəxslərdən borcun alınması

Biz sizin pulunuzu qaytara bilərik! Müasir dünyada borcun alınması problemi olduqca aktualdır. Hüquqi şəxslərdən borcların alınması– zəhmətli, öz spesifikası olan, xüsusi bilikləri tələb edən bir prosesdir. Beynəlxalq hüquq şirkəti “EXPERT SM” hüquqi şəxslərdən borcların alınması üzrə xidmət göstərir.

Bizim peşəkar mütəxəssislərimiz sizə aşağıdakı mübahisələrin həllində effektiv kömək göstərəcəklər:

• Hüquqi şəxslərdən debitor borcun alınması;

• Borcun məhkəmədən qabaq alınması;

• Borcun məhkəmə yolu ilə alınması;

• Arbitraj məhkəmələrin qərarlarının qanuniləşdirilməsi (tanınması);

• Borcun alınması ilə bağlı icraat;

• Borcun ödənilməməsi ilə bağlı dəbbə, penya, cərimələrin alınması;

 

Həmçinin borcların alınması problemləri ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin göstərilməsi.

Bizim qaynar həttimiz: 493 55 56