06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Yeni Zelandiyada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Yeni Zelandiyada (Yeni Zelandiyanın bütün iri şəhərləri) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: ·        LTd (MMC, Nizamnamə Kapitalı 100 NZ$-dan başlayaraq, elan edilmiş(ödənilməsi vacib deyil), 1 və daha artıq təsisçi və direktor, rezidentə qarşı tələblər yoxdur. Əgər qeyri-rezident Yeni Zelandiya şirkətinin Nizamnamə Kapitalının 25 %-dən artıq sahibidirsə, şirkət illik audit keçməlidir və əlavə maliyyə hesabatları verməlidir). Xarici şirkətin Yeni Zelandiyada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur). Müəssisənin […]
06.11.2017

BƏƏ müəssisə və şirkətlərin qeydiyyatı (Dubai, azad zonalar)

Регистрация фирм в ОАЭ (Дубаи, свободные зоны ОАЭ) Существуют 5 основных вариантов регистрации компании в Дубай, и в свободных зонах ОАЭ (их более 15): Регистрация LLC (Общество с Ограниченной Ответственностью, 51 % Уставного Капитала которого должен принадлежать г-ну ОАЭ; мин. УК – AED 150’000). Это наиболее распространенный тип предприятий в ОАЭ, особенно крупных. предприятие может получить лицензию General Trading (на ведение бизеса в ОАЭ). Сотрудники и учредители – иностранцы могут […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Peruda qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Peruda (Lima) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: LTd (MMC, minimal Nizamnamə kapitalı yoxdur, təsisçilərin minimal sayı: 2 təsisçi (vətəndaşlıqda məhdudiyyət yoxdur), direktorların minimal sayı: 3 nəfər (Peruda olmaq hüququ olan əcnəbilər və ya Peru vətəndaşları)). Xarici şirkətin Peruda nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur). Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər: Şirkətin təsisçisi (təsisçiləri) və direktoru (direktorları) haqqında məlumat: S.A.A., doğulduğu tarix və yer, qeydiyyatda olduğu yer, xarici […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Portuqaliyada qeydiyyatı

Регистрация предприятий в Португалии Процедура регистрации компании в Португалии по количеству необходимых юридических и административных формальностей намного проще, нежели в других странах Западной Европы и даже в соседней Испании. Это отчасти объясняется такими факторами, как сравнительно низкий уровень налогообложения, а также более низким, нежели в других развитых европейских странах, уровнем экономического развития. Немаловажный плюс португальской процедуры регистрации фирмы состоит также в том, что регистрирующие органы не слишком требовательны к соблюдению […]