06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Çində qeydiyyatı

Müəssisələrin Çində qeydiyyatı Expert SM şirkəti Çində aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: LTd (MMC, 100 % çin kapitalının minimal heyəti: 1 və daha artıq təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs) – ÇXR-nın vətəndaşı, minimal Nizamnamə kapitalı=100.000.00 yuan (=15.000 USD). MM (müştərək müəssisə, minimal Nizamnamə kapitalı = 150.000 USD (həmən ödənilməlidir), əcnəbiyə müəssisənin 70 %-ə qədəri məxsus ola bilər). Xarici şirkətin Çində nümayəndəliyi (Nizamnamə Kapitalı olmur, əgər ana […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Lüksemburqda qeydiyyatı

Регистрация предприятий в Люксембурге Компания EXPERT SM оказывает содействие в регистрации следующих типов юридических лиц в Люксембурге: • SOPARFI (Societe de Participation Financiere) – типы: ЗАО или ООО Такая компания может выступать в роли холдинговой (через владение долями или акциями), а также управлять участием, финансированием, недвижимостью а также коммерческой и трейдинговой деятельностью. Имеет налоговые льготы, дивиденты, полученные такой компанией не облагаются налогами. • ХОЛДИНГ 1929 (Luxembourg 1929 Holding) – типы: […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Malayziyada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Malayziyada aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: Ltd (MMC, təsisçilərin və direktorun sayı və vətəndaşlığında məhdudiyyət yoxdur. Direktor və ya ortaq direktor Malayziyanın rezidenti olmalıdır). Xarici şirkətin Malayziyada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur). Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər: Şirkətin təsisçisi (təsisçiləri) və direktoru (direktorları) haqqında məlumat: S.A.A., doğulduğu tarix və yer, qeydiyyatda olduğu yer, xarici pasportun surəti. Əgər təsisçilər – hüquqi şəxslərdirsə, onda şirkətin nizamnamə sənədləri […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Maltada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Maltada (Maltanın bütün iri şəhərləri) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: Malta Company (MMC, minimal Nizamnamə Kapitalı 1250 avrodan artıq olmalıdır, 1 və daha artıq təsisçi. Benefisiar sahibin tam anonimliyi). Xarici şirkətin Maltada nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur). Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər: Şirkətin təsisçisi (təsisçiləri) və direktoru (direktorları) haqqında məlumat: S.A.A., doğulduğu tarix və yer, qeydiyyatda olduğu yer, xarici pasportun surəti. Əgər təsisçilər – hüquqi […]