06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Kanadada qeydiyyatı

Firmaların Kanadada qeydiyyatı. Müəssisələrin Kanadada qeydiyyatı. Expert SM şirkəti Kanadada aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: LTd (Səhmdar Cəmiyyət, minimal heyət: 1 təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs), 1 direktor, Nizamnamə Kapilalı yoxdur, səhmlərin sayında məhdudiyyət yoxdur. Direktor (təsisçi haqqında deyil) haqqında məlumatı ictimai reyestrdə (Public Registry) əldə etmək olur). Corporation (British Columbia) (Səhmdar Cəmiyyət, minimal heyət: 1 təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs), 1 direktor, Nizamnamə Kapilalı […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Kiprdə qeydiyyatı.

Expert SM şirkəti Kiprdə aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:   Ltd (İBC) (MMC, Nizamnamə Kapitalı 1.000 KF-dan başlayır, 1 və daha artıq təsisçi, 1 və daha artıq direktor, rəsmi katib). İnvestisiya fondları, trastlar. Xarici şirkətin Kiprdə nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur).   Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:   Şirkətin təsisçisi (təsisçiləri) və direktoru (direktorları) haqqında məlumat: S.A.A., doğulduğu tarix və yer, qeydiyyatda olduğu yer, xarici pasportun surəti*, anket […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Çində qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Çində aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: LTd (MMC, 100 % çin kapitalının minimal heyəti: 1 və daha artıq təsisçi (hüquqi və ya fiziki şəxs) – ÇXR-nın vətəndaşı, minimal Nizamnamə kapitalı=100.000.00 yuan (=15.000 USD). MM (müştərək müəssisə, minimal Nizamnamə kapitalı = 150.000 USD (həmən ödənilməlidir), əcnəbiyə müəssisənin 70 %-ə qədəri məxsus ola bilər). Xarici şirkətin Çində nümayəndəliyi (Nizamnamə Kapitalı olmur, əgər ana şirkət Hon-Konqda qeydiyyatdan […]
06.11.2017

Müəssisə və şirkətlərin Latviyada qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Latviyada aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir: SİA (Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət) Nizamnamə kapitalı 2’000.- LVL, şirkətin qurulduğu anda ən azı 1 LVL ödənilməlidir, Lisenziya alınan gündən etibarən 12 ay ərzində qalan 1 000 LVL ödənilməlidir. MMC quruluşu: iştirakçılar – minimum 1(bir), bəlkə də rezident olmayan, fərdi və ya hüquqi şəxs; idarə heyəti (şirkəti idarə edən və təmsil edən şirkətin icra orqanı) – 1 (bir) və […]