Antikollektor xidmətləri

Antikollektor xidmətləri

«Expert SM» şirkəti aşağıdakı antikollektor xidmətləri təklif edir:

– Bank, lizinq şirkətləri və sair kredit təşkilatları ilə yaranmış borc mübahisələrinin həllində hüquqi yardım və müştərinin maraqlarının müdafiə olunması;

– Kredit müqavilələrinin hüquqi ekspertizası;

– Kredit müqaviləsi üzrə ödənişin gecikdirilməsi və faiz dərəcəsinin artırılması məsələləri üzrə məsləhət;

– Bank və digər kreditorlar ilə danışıqlarda iştirak etmə;

– Kreditorların məhkəmə iddiaları üzrə peşəkar hüquqi yardım;

– Bütün məhkəmə instansiyalarında maraqların təmsil olunması;

– Cərimələrin, penyanın və faizlərin azaldılması;

– Banklarların, lizinq şirkətlərlərin və digər kreditorlarların verilmiş kreditə dair iddialara qarşı etiraz vermə;

– Kredit müqaviləsinin etibarsızlığı üzrə iddia;

– Məhkəmə qətnaməsinin icra edilməsində borcluların maraqlarının təmsil edilməsi;

– Məhkəmə icra məmurları ilə danışıqların aparılması;

– Məhkəmə icra məmurlarının qanunsuz hərəkətlərindən şikayət vermə;

– Əmlakın satılması üzrə hərracın nəticələrindən şikayət vermə.