Hüquqi şəxslərdən borcun alınması PDF faylını al Çap E-poçt

Biz sizin pulunuzu qaytara bilərik! Müasir dünyada borcun alınması problemi olduqca aktualdır. Hüquqi şəxslərdən borcların alınması- zəhmətli, öz spesifikası olan, xüsusi bilikləri tələb edən bir prosesdir. Beynəlxalq hüquq şirkəti “EXPERT SM” hüquqi şəxslərdən borcların alınması üzrə xidmət göstərir.

Bizim peşəkar mütəxəssislərimiz sizə aşağıdakı mübahisələrin həllində effektiv kömək göstərəcəklər:

• Hüquqi şəxslərdən debitor borcun alınması;

• Borcun məhkəmədən qabaq alınması;

• Borcun məhkəmə yolu ilə alınması;

• Arbitraj məhkəmələrin qərarlarının qanuniləşdirilməsi (tanınması);

• Borcun alınması ilə bağlı icraat;

• Borcun ödənilməməsi ilə bağlı dəbbə, penya, cərimələrin alınması;

 

Həmçinin borcların alınması problemləri ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin göstərilməsi.

Bizim qaynar həttimiz: 493 55 56