Müəssisə və şirkətlərin Misirdə qeydiyyatı

Müəssisə və şirkətlərin Misirdə qeydiyyatı

Expert SM şirkəti Misirdə (bütün şəhərlər – Qahirə, Şarm Əl Şeyx) aşağıdakı növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı köməklik göstərir:

 • LLC (MMC, şirkətin minimal Nizamnamə kapitalı – 1.000 LE-dir, 100 % olaraq əcnəbiyə məxsus ola bilər, ancaqidarə edən misirli olmalıdır – muzdlu işçi qismində, o başqavəzifə tuta bilər).
 • Joint Stock Company (SC, şirkətin minimal Nizamnamə kapitalı – 250.000 LE-dir, onlardan da 10 %- 25.000 bankda depolaşdırılmalıdır və şirkət yaradıldıqdan sonra onun gərəklərinə istifadə oluna bilər. 100 % olaraq heç bir əlavə məhdudiyyətlərsiz əcnəbiyə məxsus ola bilər).
 • İnvestisiya şirkəti (MMC, şirkətin Nizamnamə Kapitalı 1 mln. Misir funtudur (funtun dollara qarşı orta kursu 5.7-dir), bu məbləğin 10 %-i şirkətin hesabına bir ay müddətinə Misir bankına qoyulur (qeydiyyat müddətinə, 2 və daha artıq təsisçi, hansılar ki, əcnəbilər də ola bilər).
 • Xarici şirkətin Misirdə nümayəndəliyi/filialı (Nizamnamə Kapitalı olmur).

Müəssisənin qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər:

 • Doldurulmuş anket.
 • Təsisçinin, direktorun xarici pasportlarının surətləri.
 • Əgər təsisçilər – hüquqi şəxslərdirsə, onda şirkətin nizamnamə sənədləri və törəmə strukturun/nümayəndəliyin yaradılması haqqında qərar.

Şirkətin qeydiyyat müddəti:

 • LLC – 15 gün.
 • Joint Stock Company – 40 gün.
 • İnvestisiya şirkəti – 20 gün.
 • Xarici şirkətin Misirdə nümayəndəliyi/filialı – 20 gün.

həmçinin Expert SM şirkəti aşağıdakı köməklikləri göstərir:

 • Bank hesabının açılması.
 • Şirkətin hüquqi ünvanının təqdim edilməsi.
 • Şirkətin mühasibat hesablarının aparılmasının təşkil edilməsi.
 • Misirin qanunvericiliyinə uyğun şirkətin fəaliyyəti üçün lazımi lisenziyaların alınması.
 • Drayvinq-mərkəz üçün lisenziya – 30.000 Misir funtu, hər  il təzələnir.
 • Apostilin rəsmiləşdirilməsi.

Misir firmalarında vergiqoyma:

 • Drayvinqə vergilər – təmiz gəlirdən 20 %-dən artıq olmayaraq, ildə birdəfə ödənilir.
 • Turizm ilə məşğul olan firmalar üçün – vergi tutulması 10-dək təxirə salına bilər.